ภายในรีสอร์ท

เฉลิมพันธ์ รีสอร์ท อยู่ติดถนนใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเขียวขจี รายล้อมไปด้วยภูเขาที่ไม่สูงนัก อยู่นอกเขตเทศบาลอมก๋อยเพียง 200 เมตร สังเกตง่ายเพราะตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 ก่อนเข้าอำเภออมก๋อย